Konflikter

Dele af artikel er skrevet i samarbejde med Søren Torp og dele brugt til eksamen i Psykologi.

I hverdagen møder vi konflikter i mange forskellige situationer. Konflikter opstår bla. i politik, medierne, undervisningssammenhæng, mennesker imellem, internetfora og i vore egne tanker. De seneste års aktivitet på forskellige internet fora har ofte ført til konflikter med mig involveret. De har været startet som konstruktive og til tider skiftet til mindre konstruktive. Jeg har set lidt nærmere på begrebet, da jeg finder det interessant. Hvorfor mon mange mennesker opfatter konflikter negativt og noget man skal forsøge at undgå? For mig er konflikter en vigtig del af min persondannelse og kommende fremtid som et moderne menneske i et moderne samfund. Vigtige meninger og pointer kommer ofte til udtryk i disse hede debatter.

Begrebet konflikt kommer af det latinske ”conflictus”, som betyder sammenstød.  Ved begrebet sammenstød forstås forskelle i tænkning, positioner og interesser. Begrebet konflikt, mener jeg ikke alene skal ses som et negativt fænomen. Jeg mener derimod, at konflikter er med til at udvikle forholdet mellem to parter. Konflikter kan være med til at synliggøre forskelle i værdier og holdninger, og dermed skabe en øget forståelse af modparten.

Igennem tiden har det at arbejde med konflikter haft mange forskellige betegnelser. Først arbejdede man med konfliktløsning, hvilket var meget produkt- og løsningsorienteret. Senere kom begrebet konflikthåndtering, hvilket havde fokus på, at konflikter var noget professionelle skulle løse. Dette er dog ikke altid at foretrække, da det ikke relationsudviklende. Herefter kom begrebet konflikttransformation ind i billedet, hvilket har fokus på konflikten som en relationsudviklende proces. Derved gøres der op med den tidligere opfattelse af, at konflikter har haft tendens til at blive opfattet negativt.

Når jeg taler om konflikter, er jeg nødt til at kigge på begrebet kommunikation. Dette er væsentligt, da kommunikation altid vil være grundlaget for at en konflikt vil opstå. Kommunikation sker mellem 2 eller flere parter, om det fælles tredje. Kommunikationstrekanten kan grafisk fremstilles således.

A og B forholder sig til C, med hver deres syn. Grundet dette forskellige syn vil en konflikt kunne opstå.  Synet på C dannes ud fra hver enkelt livshistorie, psykiske bagage, kulturelle baggrund, aktuelle rolle etc. Linjen mellem A og B repræsenterer deres interpersonelle relation. Forholdet mellem A og B vil blive påvirket efter måden hvorpå de forholder sig til hinanden. Her har tonefald, mimik og kropssprog stor indvirkning modpartens opfattelse af relationen.

Når det interpersonelle forhold mellem A og B, er godt og nært ligeværdigt, er der god mulighed for at arbejde konstruktivt med det fælles tredje.

Igennem konflikter er vi nød til at tag stilling til andre individer, deres holdninger, interesser og behov. I denne interaktion kan der opstå gnidninger og modsætninger, disse modsætninger vil være med til at danne os som individer. Konflikter er i sig selv ikke destruktive, men måden de håndteres på vil afgøre om udfaldet bliver konstruktivt eller destruktivt.

Ifølge Johnson og Johnson er konflikter konstruktive hvis:

– Værdsætter forskelligheder og måden, hvorpå de beriger læringsprocesser, beslutningsprocesser og problemløsninger.

– Søger fælles fordel, forstår, at deres interesser er gensidige, og prøver at finde et fælles grundlag.

– At tillidsfulde og trykke ved både deres egen formåen og klassekammeraterne eller de andre deltageres formåen med hensyn til at anvende de samme konflikthåndteringsprocedurer på en kompetent måde.

– Rutinemæssigt reflekterer over, hvordan de håndtere konflikter, og hvor godt det fungere.       

Konflikter bliver mere destruktive når:

– Resultere i, at en deltager vinder på den andens bekostning.

– Skaber vrede, forbitrelse, sårede følelser og mistro.

– Mindsker muligheder for at håndtere og løse fremtidige konflikter på en konstruktiv måde

Sociale konflikter har derfor stor betydning for, hvordan den sociale kompetence formes og udvikles. Igennem konflikter vil mennesker udvikle relationer til hinanden. Mennesker vil opnå indsigt i egne handlinger og egen rolle i forhold til andre mennesker. Gode evner til konflikttransformation hænger sammen med gode evner til at danne og opretholde venskaber, succesfuld optagelse i kammeratgrupper, øget evne til at sætte sig i andres sted og øget social forståelse. Dermed er det vigtigt, at man som menneske arbejder bevist med konflikter og en konstruktiv håndtering heraf. Denne transformation skaber vigtige læringssituationer for de involverede både her og nu og senere i livet.

Det anvendte sprog i konflikter er af stor betydning. Et optrappende sprog vil være præget af afbrud, bebrejdelser, fortolkninger, manipulation, abstraktioner og generaliseringer. Her vil opstå personangreb, frem for beskrivelser af det fælles tredje. I kontrast til dette, ses det mere afspændende og udforskende sprog. Dette sprog er præget af tydeliggørelse, klargøring af egne positioner og interesser, konkretiseringer, undersøgelse, det at give plads til at lytte færdig, fokus på nutid og frem og en klar adskillelse mellem problemet og personen. Grundlæggende set ønskes her en løsning af konflikten. Det afgørende for at sproget kan blive af afspændende og udforskende betydning er, at parterne kan møde hinanden og møde konflikten og forskelligheden.

Når man vælger at udstille sin træning, livsstil og form offentligt på internettet må man være parat til debat, mening og konstruktiv kritik. Man kan ikke blot forvente at folk roser en til skyerne og tager alt for gode varer. Hvis man ikke ønsker denne indblanding, fra andre, kan man i mine øje blot skrive sin dagbog, blog eller logbog i et word dokument på computeren. Jeg synes det er en stor skam hvis kritikken, kommentarerne og konflikterne forsvinder. Med en fælles interesse for træning, livsstil og sundhed, har vi brug for diskussion og derigennem modstridende interesser og konflikter for at skabe udvikling. Jeg håber i fremtiden at folk vil være kritiske, konstruktive og tag de nødvendige og udviklende konflikter. Jeg ser frem til kritiske meninger og debatter.

Reklamer

~ af Casperjespersen på 22/03/2010.

En kommentar to “Konflikter”

  1. (c) Søren Torp og Casper Jespersen 🙂

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: